הנה"ח והצהרת הון

הנהלת חשבונות לשכירים ועצמאים - הגשת דוח שנתי למס הכנסה

הגשת דוח שנתי לשכירים
ככלל, החובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה הינה רחבה מאד וחלה כמעט על כל השכירים בישראל.

יחד עם זאת, מדי שנה פוטר שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, את מרבית השכירים מחובת הגשת הדוח השנתי.

למרות זאת מתפרסם מדי שנה תיקון המחייב פלחים מסוימים של ציבור השכירים בהגשת הדו"ח השנתי בהתאם לקריטריונים מסוימים.

יודגש, כי תחולת התיקון הינה רטרואקטיבית והיא מתייחסת לשנת המס הקודמת ואילך.

אי הגשת דו"ח שנתי במועד שנקבע ע"י רשות המסים מובילה להטלת קנסות, עיקול משכורות ונכסים.


להלן המקרים העיקריים בהם שכירים חייבים בהגשת הדוח השנתי:

 1. מי שפקיד שומה התיר לו פריסת מענק פרישה (פיצויי פיטורין) קדימה.
 2. שכיר בעל הכנסה מעסק (גם אם עסק פטור ממס או כלל לא הניב הכנסות).
 3. מי שמשכורתו השנתית ברוטו עולה על 650,000 ₪.
 4. מי שיש לו הכנסה שנתית בגובה של 337,000 ₪ מדמי שכירות.
 5. תושב ישראל שמועסק בחו"ל.
 6. אדם המשכיר נכס מקרקעין שאינו דירת מגורים.
 7. תושב ישראל עם הכנסות שכר דירה מחו"ל.
 8. אדם שמחזור מכירות שלו מניירות ערך עולה על 811560 ₪.
 9. אדם שפותח וסוגר עסק באותה שנת מס.
 10. כל מי שפקיד השומה דרש ממנו להגיש דוח שנתי.

לפקיד השומה סמכות כללית לדרוש מכל אדם, גם אם נכנס לתחולת הפטור של התקנות, להגיש דוח שנתי.

בהתאם לפקודת מס הכנסה, העונש שיוטל על נישום שהיה חייב בהגשת דוח שנתי ולא עשה זאת בזמן, עשוי להיות שנת מאסר או קנס כספי או שני העונשים יחד.

הפסיקה האחרונה בנושא מאד מחמירה ועל כן יש לנקוט משנה זהירות בעניין!!!


הגשת דוח שנתי באמצעות יועץ מס מוסמך

למה להגיש דו"חות באמצעות יועץ מס ?

 1. הגשת דו"חות למס הכנסה בשיטת "עשה זאת בעצמך" גורמת להפסדים של עשרות אלפי ₪ לאורך שנים !
 2. איסוף  ועריכת מסמכים נכונה ובקיאות בהוראות המס המתעדכנות מפעם לפעם מובילות לקבלת החזר מס מקסימאלי.
 3. ייצוג על ידי יועץ מס מונעת חיכוך והיווצרות מצבים לא נעימים באינטראקציה מול מס הכנסה.
 4. תכנוני מס מקצועיים מאפשרים לחסוך במיסים. וכל זאת במסגרת החוק.
 5. הגשת דו"חות לשכיר החייב בהגשה, מצריכה הן שידור במחשב של מס הכנסה והן הגשה פיזית במשרדי מס הכנסה.
 6.  לפי סעיף 145 לפקודת מס קיים מספר מצומצם של מקרים שבהם מתיר פקיד שומה לתקן דו"ח שהוגש גם אם טעות נעשתה בתום לב.
  ליועץ המס יש את היכולת המקצועית להקפיד על הגשה תקינה ללא טעויות.
 7. אי הגשת דו"ח שנתי, איחור בהגשת הדו"ח או דיווח שגוי או מטעה מובילים לקנסות ונקיטת הליכים פליליים.
  מה שעלול לגרור הליכים לא נעימים ואובדן כסף רב בעבור ייצוג משפטי וכיוצא בזה.

זכרו !
בין אם מדובר בשכירים ובין אם בעצמאים.
כדי להימנע מטעויות במילוי הדו"ח ולמצות את מלוא זכויותיכם מומלץ להתייעץ עם יועץ מס מוסמך.
לקביעת פגישה עם יועץ המס האישי שלכם / יועץ מס מוסמך (ניתן לבחור והחליט לכל שאר הדברים בהמשך) אנא השאירו פרטיכם


הגשת דוח שנתי לעצמאים

קיבלת החלטה להגשים את החלום ולהפוך לעצמאי?
הצעד הראשון הוא לפתוח תיקים ברשויות המס - מס הכנסה, מס ערך מוסף, ובמידה שהפכת להיות עצמאי ואין לך כלל הכנסה כשכיר הרי שעליך לפתוח תיק גם בביטוח הלאומי.

מעתה לצד הגשמת החלום להרוויח הררי מזומנים מוטלות עליך לא מעט חובות ואחת מהן היא  חובת דיווח והגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, ולעיתים קרובות גם הצהרת הון.

על פי סעיף 132 א’ לפקודת מס הכנסה, הדו"חות השנתיים יוגשו לכל המאוחר עד ל- 30 באפריל בתום כל שנה.

כאשר הדוחות מבוססים על הנהלת חשבונות כפולה, ניתן להגיש את הדוחות עד ל- 31 במאי בתום כל שנה.

בדרך כלל ועל פי מדיניות מס הכנסה המתואמת עם לשכת רואי-החשבון ויועצי המס קיימים ארכות אוטומטיות בנסיבות מסוימות.


למה להגיש דו"חות באמצעות יועץ מס ?

 1. איסוף, שמירה ועריכת מסמכים נכונה ובקיאות בהוראות המס המתעדכנות מפעם לפעם מובילות להחזרי מס גם לציבור העצמאיים!
 2. סיוע לניצול כל הטבות המס המגיעות לך בתור עצמאי.
 3. תכנוני מס מקצועיים המאפשרים לחסוך במסים על פי חוק.
 4. ייצוג על ידי יועץ מס מונעת חיכוך והיווצרות מצבים לא נעימים באינטראקציה מול מס הכנסה.
 5. הגשת דו"חות לעצמאיים מצריכה הן שידור במחשב של מס הכנסה והן הגשה פיזית במשרדי מס הכנסה, מה שגוזל זמן רב ובמיוחד במגזר העסקי זמן=כסף.
 6. לפי סעיף 145 לפקודת מס קיים מספר מצומצם של מקרים שבהם מתיר פקיד שומה לתקן דו"ח שהוגש גם אם טעות נעשתה בתום לב. ליועץ המס יש את היכולת המקצועית להקפיד על הגשה תקינה ללא טעויות.
 7. אי הגשת דו"ח שנתי,איחור בהגשת הדו"ח או דיווח שגוי או מטעה מובילים לקנסות ונקיטת הליכים פליליים. מה שעלול לגרור הליכים לא נעימים ואובדן כסף רב בעבור ייצוג משפטי וכיוצא בזה.

לקביעת פגישה עם יועץ המס האישי שלכם אנא השאירו פרטיכם


הגשת הצהרת הון

עם פתיחת תיק במס הכנסה  את/ה יכול לצפות לדרישה להצהרת הון שתגיע אליך ממס הכנסה מתוקף סמכותו עפ"י סעיף 135 לפקודה.
מטרתה היא לסייע לפקידי השומה לגלות הכנסות נוספות, שאינן מדווחות בדוחות השנתיים המוגשים למס הכנסה.

לא רק בעלי עסקים נדרשים להגיש ההצהרה, גם כאלה שלרשות המסים יש לגביהם מידע על רכישת נכסים שלא תואמים את רמת ההכנסה שלהם, יידרשו להגיש הצהרת ההון.
יש לציין שדרישה להצהרת ההון  עלולה להישלח לאזרח כל 4-5 שנים.

השאלה שעולה לעיתים קרובות: האם חלה עליך החובה למלא ולהגיש הצהרת ההון מעבר לחובת הגשת הדו"ח השנתי?

התשובה החד משמעית היא כן!

וכמו במקרה של אי הגשת הדו"ח השנתי  גם אי הגשת הצהרת ההון בזמן מהווה עבירה על פי פקודת מס הכנסה ועלולה להוביל לקנסות ונקיטת הליכים פליליים.


למה להגיש הצהרת הון באמצעות יועץ מס ?

1. טופס הצהרת ההון ודברי ההסבר המצורפים אליו אינם מנוסחים בבהירות וניתנים לפרשנות.
2. במס הכנסה נוקטים בעמדה קשוחה ביותר ולא מאפשרים תיקון של הצהרת הון אלא במקרים חריגים ומעטים ביותר.
3. כל טעות ולו הקטנה ביותר שתיעשה בהצהרת ההון תלווה אתכם במשך שנים ועלולה להביא לדיונים וחקירות ברשות המסים, שידועים כלא נעימים במיוחד.
4. אי דיוק או טעות בהגשת המסמכים יכולה בקלות לגרור לקנסות ועיקולים.
5. ייצוג על ידי יועץ מס מונע חיכוך והיווצרות מצבים לא נעימים באינטראקציה מול מס הכנסה.
6. חיסכון בביורוקרטיה ובבזבוז זמן רב.

לקביעת פגישה עם יועץ המס האישי שלכם אנא השאירו פרטיכם

מדוע אנחנו?

צוות מומחים מנוסה
צוות של רואי חשבון וחשבים מקצועיים שמתמחים בביצוע החזרי מס לכל סוגי האוכלוסיה.
הבטחון שלכם חשוב לנו
במידה ובמהלך בדיקה ראשונית יתגלה כי אתם חייבים כסף לרשויות המס, הצוות שלנו ידאג לעדכן אתכם ולא יטפל בתיק, כך שלא יגרם לכם שום נזק.
יחס אישי ושירות יעיל
צוות המומחים שלנו ישמח לתת לכם שירות ברמה גבוהה עם יחס אישי, מעקב ועדכון עד לביצוע ההחזרים בפועל.
מחירים הוגנים
ב- MI פיננסים תמצאו צוות גדול של מומחים, חשבים וכלכלנים שמתמחים בביצוע החזרי מס וניהול פיננסי. אנו מאמינים בתמחור הוגן ללקוחותינו ובשירות ומקצועיות ללא פשרות על מנת להביא עוד לקוחות מרוצים לחברה.

השאירו פרטים ונחזור אליכם:

מאמרים - הנה"ח והצהרת הון

מענק לימודים ביטוח לאומי 2018 – קצבת ילדים לתחילת שנה להורים גרושים

  אחד הדברים הטובים שעושים בביטוח לאומי לטובת אוכלוסיית ההורים הגרושים בישראל, הוא מענק לימודים. מה זה מענק לימודים? מדי שנה הביטוח הלאומי מסייע בהשתתפות בהוצאות הלימודים למשפחות חד הוריות או משפחות שבהן ההורים גרושים וכמו כן, משפחות עם 4 [...] קרא עוד

החזר דמי ביטוח לאומי לשכירים – מי זכאי, מי פטור ומי צריך לשלם

דמי ביטוח לאומי הם סכום שאותו נדרש כל תושב במדינת ישראל בן 18 ומעלה לשלם, כחלק מהמיסים על פי חוק.   המוסד לביטוח לאומי גובה מכל תושב דמי ביטוח לאומי בהתאם להכנסה ולמעמד שלו , ומהכסף הזה משולמות קצבאות לזכאים [...] קרא עוד

החזרי מס הורים גרושים – החזרי מס הורים פרודים בתקופת הפרידה ונקודות זיכוי – מה צריך לדעת?

במידה והתגרשתם ויש לכם ילדים, אתם זכאים לנקודות מס – כלומר, הטבות מס שהמשמעות שלהן היא שאתם משלמים למעשה פחות כסף. הרבה אנשים נמצאים בתהליך גירושין ארוך ומייגע שלפעמים מעורבות בו ערכאות משפטיות ועורכי דין, ולעיתים, מרגע הפרידה ועד לרגע [...] קרא עוד

החזרי מס בהליך מהיר – בדיקת החזר מס מהמדינה – איך בודקים החזרי מס?

החזרי מס הם כספים שמגיעים לחלק מאוד גדול מאזרחי מדינת ישראל, בין הם עצמאים או עובדים כשכירים. מה זה החזר מס ואיך הוא נקבע? כל עובד במדינת ישראל משלם מס בהתאם להכנסותיו ובהתאם למספר פרמטרים שמשתנים בהתאם למצב הסוציאלי, המשפחתי, [...] קרא עוד

מה זו הצהרת הון ומדוע צריך להגיש אותה?  הצהרת הון לשכירים, הצהרת הון לעצמאים

הצהרת הון זו למעשה הגשה של מסמכים לרשויות המס, שמאפשרים לרשויות לדעת את מצב ההכנסות האמיתי של בעל עסק, שכיר או בעלים של חברה, בהתאם לפירוט הנכסים שיש ברשותו. מטרת הצהרת ההון היא לאפשר לנציגי השומה במשרדי מס הכנסה לדעת [...] קרא עוד

הטבות מס לתושבים חוזרים – הטבות מס לישראלים אחרי רילוקיישן – הטבות מס תושב חוזר – המדריך המקוצר

בתאריך 9.9.2008, ממשלת ישראל קבעה את החוק לתיקון מס הכנסה מס' 168 והוראת השעה, על מנת לעודד ישראלים שחיים בחו"ל לחזור לישראל. במסגרת חוק זה נקבעה רפורמה מקיפה שבה תוכלו למצוא תקנות והטבות בכדי לעודד ישראלים לחזור ולגור בארץ. התקנות [...] קרא עוד

רילוקיישן שינויים בחובת המיסוי וגם התיקון לפקודת מס הכנסה על מיסוי ברילוקיישן

בחודש מרץ בשנת 2016 נכנס בישראל תיקון חדש לפקודת מס הכנסה לתוקף, ובו נקבע כי אנשים שעובדים בחול ברילוקיישן וטוענים שאינם חייבים במס, אך שהו בישראל לפחות 183 ימים במהלך שנת מס נוכחית, או שהו בישראל לפחות 30 יום במהלך [...] קרא עוד

רילוקיישן ומיסוי – הקשחת מדיניות קביעת ניתוק תושבות ברשות המיסים ומהם קריטריונים של פטור מתשלום מס ברילוקיישן

בכל שנה למעלה מ-20 אלף ישראלים יוצאים ל"רילוקיישן" – כלומר, עבודה בחו"ל מטעם חברות ישראליות לתקופות שאורכן נע בין מספר חודשים למספר שנים במדינות שונות ברחבי העולם. רוב העובדים שעובדים בחו"ל ברילוקיישן, בד"כ נשלחים לעבודה מטעם הארגון או החברה בה [...] קרא עוד