הנה"ח והצהרת הון

הנהלת חשבונות לשכירים ועצמאים - הגשת דוח שנתי למס הכנסה

הגשת דוח שנתי לשכירים
ככלל, החובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה הינה רחבה מאד וחלה כמעט על כל השכירים בישראל.

יחד עם זאת, מדי שנה פוטר שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, את מרבית השכירים מחובת הגשת הדוח השנתי.

למרות זאת מתפרסם מדי שנה תיקון המחייב פלחים מסוימים של ציבור השכירים בהגשת הדו"ח השנתי בהתאם לקריטריונים מסוימים.

יודגש, כי תחולת התיקון הינה רטרואקטיבית והיא מתייחסת לשנת המס הקודמת ואילך.

אי הגשת דו"ח שנתי במועד שנקבע ע"י רשות המסים מובילה להטלת קנסות, עיקול משכורות ונכסים.


להלן המקרים העיקריים בהם שכירים חייבים בהגשת הדוח השנתי:

 1. מי שפקיד שומה התיר לו פריסת מענק פרישה (פיצויי פיטורין) קדימה.
 2. שכיר בעל הכנסה מעסק (גם אם עסק פטור ממס או כלל לא הניב הכנסות).
 3. מי שמשכורתו השנתית ברוטו עולה על 650,000 ₪.
 4. מי שיש לו הכנסה שנתית בגובה של 337,000 ₪ מדמי שכירות.
 5. תושב ישראל שמועסק בחו"ל.
 6. אדם המשכיר נכס מקרקעין שאינו דירת מגורים.
 7. תושב ישראל עם הכנסות שכר דירה מחו"ל.
 8. אדם שמחזור מכירות שלו מניירות ערך עולה על 811560 ₪.
 9. אדם שפותח וסוגר עסק באותה שנת מס.
 10. כל מי שפקיד השומה דרש ממנו להגיש דוח שנתי.

לפקיד השומה סמכות כללית לדרוש מכל אדם, גם אם נכנס לתחולת הפטור של התקנות, להגיש דוח שנתי.

בהתאם לפקודת מס הכנסה, העונש שיוטל על נישום שהיה חייב בהגשת דוח שנתי ולא עשה זאת בזמן, עשוי להיות שנת מאסר או קנס כספי או שני העונשים יחד.

הפסיקה האחרונה בנושא מאד מחמירה ועל כן יש לנקוט משנה זהירות בעניין!!!


הגשת דוח שנתי באמצעות יועץ מס מוסמך

למה להגיש דו"חות באמצעות יועץ מס ?

 1. הגשת דו"חות למס הכנסה בשיטת "עשה זאת בעצמך" גורמת להפסדים של עשרות אלפי ₪ לאורך שנים !
 2. איסוף  ועריכת מסמכים נכונה ובקיאות בהוראות המס המתעדכנות מפעם לפעם מובילות לקבלת החזר מס מקסימאלי.
 3. ייצוג על ידי יועץ מס מונעת חיכוך והיווצרות מצבים לא נעימים באינטראקציה מול מס הכנסה.
 4. תכנוני מס מקצועיים מאפשרים לחסוך במיסים. וכל זאת במסגרת החוק.
 5. הגשת דו"חות לשכיר החייב בהגשה, מצריכה הן שידור במחשב של מס הכנסה והן הגשה פיזית במשרדי מס הכנסה.
 6.  לפי סעיף 145 לפקודת מס קיים מספר מצומצם של מקרים שבהם מתיר פקיד שומה לתקן דו"ח שהוגש גם אם טעות נעשתה בתום לב.
  ליועץ המס יש את היכולת המקצועית להקפיד על הגשה תקינה ללא טעויות.
 7. אי הגשת דו"ח שנתי, איחור בהגשת הדו"ח או דיווח שגוי או מטעה מובילים לקנסות ונקיטת הליכים פליליים.
  מה שעלול לגרור הליכים לא נעימים ואובדן כסף רב בעבור ייצוג משפטי וכיוצא בזה.

זכרו !
בין אם מדובר בשכירים ובין אם בעצמאים.
כדי להימנע מטעויות במילוי הדו"ח ולמצות את מלוא זכויותיכם מומלץ להתייעץ עם יועץ מס מוסמך.
לקביעת פגישה עם יועץ המס האישי שלכם / יועץ מס מוסמך (ניתן לבחור והחליט לכל שאר הדברים בהמשך) אנא השאירו פרטיכם


הגשת דוח שנתי לעצמאים

קיבלת החלטה להגשים את החלום ולהפוך לעצמאי?
הצעד הראשון הוא לפתוח תיקים ברשויות המס - מס הכנסה, מס ערך מוסף, ובמידה שהפכת להיות עצמאי ואין לך כלל הכנסה כשכיר הרי שעליך לפתוח תיק גם בביטוח הלאומי.

מעתה לצד הגשמת החלום להרוויח הררי מזומנים מוטלות עליך לא מעט חובות ואחת מהן היא  חובת דיווח והגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, ולעיתים קרובות גם הצהרת הון.

על פי סעיף 132 א’ לפקודת מס הכנסה, הדו"חות השנתיים יוגשו לכל המאוחר עד ל- 30 באפריל בתום כל שנה.

כאשר הדוחות מבוססים על הנהלת חשבונות כפולה, ניתן להגיש את הדוחות עד ל- 31 במאי בתום כל שנה.

בדרך כלל ועל פי מדיניות מס הכנסה המתואמת עם לשכת רואי-החשבון ויועצי המס קיימים ארכות אוטומטיות בנסיבות מסוימות.


למה להגיש דו"חות באמצעות יועץ מס ?

 1. איסוף, שמירה ועריכת מסמכים נכונה ובקיאות בהוראות המס המתעדכנות מפעם לפעם מובילות להחזרי מס גם לציבור העצמאיים!
 2. סיוע לניצול כל הטבות המס המגיעות לך בתור עצמאי.
 3. תכנוני מס מקצועיים המאפשרים לחסוך במסים על פי חוק.
 4. ייצוג על ידי יועץ מס מונעת חיכוך והיווצרות מצבים לא נעימים באינטראקציה מול מס הכנסה.
 5. הגשת דו"חות לעצמאיים מצריכה הן שידור במחשב של מס הכנסה והן הגשה פיזית במשרדי מס הכנסה, מה שגוזל זמן רב ובמיוחד במגזר העסקי זמן=כסף.
 6. לפי סעיף 145 לפקודת מס קיים מספר מצומצם של מקרים שבהם מתיר פקיד שומה לתקן דו"ח שהוגש גם אם טעות נעשתה בתום לב. ליועץ המס יש את היכולת המקצועית להקפיד על הגשה תקינה ללא טעויות.
 7. אי הגשת דו"ח שנתי,איחור בהגשת הדו"ח או דיווח שגוי או מטעה מובילים לקנסות ונקיטת הליכים פליליים. מה שעלול לגרור הליכים לא נעימים ואובדן כסף רב בעבור ייצוג משפטי וכיוצא בזה.

לקביעת פגישה עם יועץ המס האישי שלכם אנא השאירו פרטיכם


הגשת הצהרת הון

עם פתיחת תיק במס הכנסה  את/ה יכול לצפות לדרישה להצהרת הון שתגיע אליך ממס הכנסה מתוקף סמכותו עפ"י סעיף 135 לפקודה.
מטרתה היא לסייע לפקידי השומה לגלות הכנסות נוספות, שאינן מדווחות בדוחות השנתיים המוגשים למס הכנסה.

לא רק בעלי עסקים נדרשים להגיש ההצהרה, גם כאלה שלרשות המסים יש לגביהם מידע על רכישת נכסים שלא תואמים את רמת ההכנסה שלהם, יידרשו להגיש הצהרת ההון.
יש לציין שדרישה להצהרת ההון  עלולה להישלח לאזרח כל 4-5 שנים.

השאלה שעולה לעיתים קרובות: האם חלה עליך החובה למלא ולהגיש הצהרת ההון מעבר לחובת הגשת הדו"ח השנתי?

התשובה החד משמעית היא כן!

וכמו במקרה של אי הגשת הדו"ח השנתי  גם אי הגשת הצהרת ההון בזמן מהווה עבירה על פי פקודת מס הכנסה ועלולה להוביל לקנסות ונקיטת הליכים פליליים.


למה להגיש הצהרת הון באמצעות יועץ מס ?

1. טופס הצהרת ההון ודברי ההסבר המצורפים אליו אינם מנוסחים בבהירות וניתנים לפרשנות.
2. במס הכנסה נוקטים בעמדה קשוחה ביותר ולא מאפשרים תיקון של הצהרת הון אלא במקרים חריגים ומעטים ביותר.
3. כל טעות ולו הקטנה ביותר שתיעשה בהצהרת ההון תלווה אתכם במשך שנים ועלולה להביא לדיונים וחקירות ברשות המסים, שידועים כלא נעימים במיוחד.
4. אי דיוק או טעות בהגשת המסמכים יכולה בקלות לגרור לקנסות ועיקולים.
5. ייצוג על ידי יועץ מס מונע חיכוך והיווצרות מצבים לא נעימים באינטראקציה מול מס הכנסה.
6. חיסכון בביורוקרטיה ובבזבוז זמן רב.

לקביעת פגישה עם יועץ המס האישי שלכם אנא השאירו פרטיכם

מדוע אנחנו?

צוות מומחים מנוסה
צוות של רואי חשבון וחשבים מקצועיים שמתמחים בביצוע החזרי מס לכל סוגי האוכלוסיה.
הבטחון שלכם חשוב לנו
במידה ובמהלך בדיקה ראשונית יתגלה כי אתם חייבים כסף לרשויות המס, הצוות שלנו ידאג לעדכן אתכם ולא יטפל בתיק, כך שלא יגרם לכם שום נזק.
יחס אישי ושירות יעיל
צוות המומחים שלנו ישמח לתת לכם שירות ברמה גבוהה עם יחס אישי, מעקב ועדכון עד לביצוע ההחזרים בפועל.
מחירים הוגנים
ב- MI פיננסים תמצאו צוות גדול של מומחים, חשבים וכלכלנים שמתמחים בביצוע החזרי מס וניהול פיננסי. אנו מאמינים בתמחור הוגן ללקוחותינו ובשירות ומקצועיות ללא פשרות על מנת להביא עוד לקוחות מרוצים לחברה.

השאירו פרטים ונחזור אליכם:

מאמרים - הנה"ח והצהרת הון