הטבות לגבר גרוש עם ילדים קטנים או ילדים גדולים  – תשלום מזונות ילדים

הטבות לגבר גרוש עם ילדים קטנים או ילדים גדולים  – תשלום מזונות

אם התגרשתם במהלך השנים האחרונות ולא ביצעתם הליך של החזרי מס, כדאי שתקראו את המאמר הבא שעשוי לאפשר לכם לדעת כיצד תוכלו לקבל כסף בחזרה מהמדינה.

הרבה אנשים לא מודעים לכך שכבר בתקופה שבה זוג נפרד ומוגדר כ"פרוד", גם אם לא בוצע הליך של גירושין בפועל, מי שמשלם מזונות, זכאי לקבל הטבות מס.

גבר גרוש או חי בנפרד מהאם ומגדל את ילדיו זכאי לנקודת זיכוי אחת בתשלום מס ההכנסה.

ההטבה ניתנת החל משנת המס בה נולד הילד ועד להגיעו לגיל 18.

להטבה זכאי רק גבר אשר הילדים בחזקתו ובמידה וכלכלת הילדים מתחלקת בין שני ההורים, זכאי ההורה השני לנקודת זיכוי אחת או חלק ממנה על פי חלקו בהוצאות הכלכלה.

מי זכאי להטבות מס עבור תשלום מזונות?

תושב ישראל אשר מנוכה ממשכורתו מס הכנסה ועונה על כל התנאים:

  • הגבר הגרוש הינו הורה לילד מתחת לגיל 19
  • הגבר גרוש או חי בנפרד מההורה השני של הילד
  • הוא מגדל את הילד בעצמו

תהליך מימוש הזכויות תשלום מזונות לילדים או תשלום מזונות לאשה

  • לשם מימוש הזכויות יש למלא טופס 101 ולמסור אותו למעסיק בטרם הסתיימה שנת המס כלומר לפני סוף חודש דצמבר.
  • יש לצרף צילום של ספח תעודת הזהות.
  • הגבר הגרוש יציג בפני פקיד השומה תצהיר או פסק דין של בית משפט לענייני משפחה המאשר את המשמורת על הילדים וכן פירוט חשבון הבנק המעיד על תשלום המזונות.
  • עצמאי ימלא בסוף השנה טופס 103 – דין וחשבון שנתי בצירוף של האישורים הנ"ל.
  • במידה וחלפה שנת המס, ניתן להגיש בקשה להחזר מס בלשכת פקיד השומה ולקבל החזרים עד 6 שנים לאחור.
  • נקודות הזיכוי ניתנות לעובדים שהינם תושבי ישראל בלבד.

מיצוי הטבות לגבר גרוש עם ילדים

במידה והגבר הגרוש עומד בקריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי על פי תקנות מס הכנסה, הוא עשוי לצבור את כל נקודות הזכות בהתאם לכל סעיף.

הטבות לגבר גרוש כוללות נקודות זיכוי המקטינות את גובה המס אשר העובד חייב לשלם על הכנסותיו,
כאשר ניתן להגיע למצב בו גובה המס הנדרש יהיה אפס.

במקרים בהם גובה ההכנסה של הגבר הגרוש המגדל את ילדיו אינו מחייב תשלום מס הכנסה בשל התקזזות עם נקודות זיכוי אחרות,
הוא לא יוכל ליהנות מנקודות הזיכוי הנוספות הניתנות לו עבור ילדיו.


במידה והתגרשתם במהלך השנים האחרונות והנכם משלמים מזונות או מגדלים לבד את הילדים במשמורת שלכם,
בין אם אתם גבר או אשה, מומלץ לבדוק את זכאותכם לקבלת החזר מס כי יתכן שמגיעים לכם אלפי שקלים בחזרה.

לבדיקת זכאות להחזר מס לחצו כאן

השאר תגובה