ועדות השמה חריגים חוק חינוך מיוחד זכאות והטבות מס – ועדות השמה משרד החינוך

חוק חינוך חריגים, ועדות השמה חריגים משרד החינוך

ועדות השמה חריגים מוסמכת לקבל החלטות בעניין זכאות ילדכם לחינוך מיוחד ובנוגע להשמתו במסגרת חינוכית התואמת לצרכיו.
סמכותה של וועדת השמת חריגים הינה בלעדית בנוגע להחלטה כי הילד ילמד במסגרת של חינוך מיוחד למעט שני מקרים יוצאים מן הכלל:

  • במידה וביקשתם שילדכם ילמד בחינוך מיוחד על פי סעיף רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד ללא וועדות השמה.
  • אם ילדכם לומד במוסד חינוך מיוחד בבית חולים פסיכיאטרי.

דיון בוועדות השמה חריגים

פנייה לדיון הוועדות השמה חריגים יכולה להתבצע בנוגע לילדים בעלי צרכים מיוחדים בעלי לקות מורכבת בגילאי 3-21 כאשר את הבקשה לכינוס הוועדה רשאי לבקש הורה התלמיד, מנהל, מחנך, פסיכולוג או יועץ חינוכי.

ההחלטה אם ילדכם יתחיל ללמוד במוסד לחינוך מיוחד מתקבלת לאחר קבלת חוות דעת מקצועית רלוונטית על הלקות מידי אנשי מקצוע.

חוות הדעת צריכה לאשר כי הילד סובל מלקות מורכבת כזו המחייבת השתלבותו במוסד לחינוך מיוחד.
בנוסף יש להציג לוועדה בדיקות ראייה ושמיעה מקיפות ועל הבקשה חייבים לחתום שני ההורים או אפוטרופוס כדין.

זכאות והטבות מס לקויות למידה – הורים לילדים עם לקויות למידה והטבות מס

הורים לילדים עם עיכוב התפתחותי בשל לקות למידה חמורה עשויה לזכות בנקודות זיכוי שנתיות ממס.

הזכאים להטבות הינם עובדים תושבי ישראל אשר לגבי ילדם הוחלט על ידי ועדת השמה להפנותו למסגרות מיוחדות בהן גן לחינוך מיוחד, בית ספר לחינוך מיוחד, כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל ומסלול 07 לתגבור בלימודים.

 

לשם קבלת נקודות הזיכוי יש לפנות למשרדי פקיד השומה עם המסמכים הרלוונטיים.

ההחלטה של וועדות השמה חריגים להפנות את הילד למסגרת חינוך מיוחד הינה מספקת לקבלת הזכאות ואינה מצריכה אישור רפואי לגבי הלקות.

הזיכוי הינו על משכורת אחת של ההורים כאשר ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עבור 6 השנים הקודמות לתאריך הבקשה.

ילדים עם ADHD והטבות מס

הורים לילדים עם לקויות למידה ו- ADHD ברמות שונות הפוגעות בתפקוד השוטף של הילד, זכאים לקבל נקודות זיכוי והחזרי מס בשל הלקות של הילד. מומלץ להתייעץ בנושא עם מומחה בתחום החזרי מס.

במידה ויש לכם ילד עם לקויות למידה מאלו שצוינו לעיל, תוכלו לבדוק עם נציגינו את זכאותכם לקבלת החזרי מס.
לבדיקה ראשונית ללא התחייבות לחצו כאן

השאר תגובה