תשלום מקדמות מס הכנסה – תשלום מקדמות ביטוח לאומי

תשלום מקדמות מס הכנסה

תשלום מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי –איך עושים את זה?

חישוב מס הכנסה מעסק וממשכורות מתבצע ברמה שנתית, כאשר התשלום הסופי נקבע בעת הכנת דו"ח שנתי בו מחושבות כל ההוצאות וההכנסות מכל הסוגים.

לאחר הגשת הדו"ח השנתי, מס הכנסה קובע את החיובים, הזיכויים והניכויים של החברה לשנה הקודמת ולשנה הבאה.

מלבד תשלומי מס הכנסה לעצמאיים הנקבעים במסגרת הדו"ח השנתי, מס הכנסה דורש לשלם את שיעור המס הצפוי במהלך השנה כמקדמה.


תשלום מקדמות מס הכנסה

שיעור המקדמה אותו יקבעו לכם במס הכנסה, הינו אחוז מסוים מההכנסות כאשר אחת לחודש או חודשיים יש לשלם כמקדמה את שיעור המקדמות.

אין מדובר בתשלום סופי למס הכנסה אלא כמקדמה "על חשבון" הכנסות עתידיות משוערות.

כאשר נקבע סך המס הכולל במסגרת השומה הסופית, ייערך חישוב כמה שולם במסגרת המקדמות.

במידה וסך המס הנדרש לתשלום עולה על גובה המקדמות ששולמו בפועל, יידרש תשלום ההפרש שבין המקדמות לסך המס אשר נקבע.

ומה קורה אם שילמתם מקדמות גבוהות וההכנסות השנתיות ירדו בצורה משמעותית?

אין לכם מה לדאוג, במידה ושולמו מקדמות בסך כולל העולה על תשלום המס שיש לשלם,
יתקבל החזר מס צמוד ונושא ריבית ממס הכנסה בסוף השנה או בתחילת השנה הבאה ישירות לחשבונכם.


תשלום מקדמות ביטוח לאומי – איך זה עובד? 

מקדמות דמי הביטוח הלאומי נקבעות אחת לשנה בתחילת השנה.
המקדמות מחושבות לפי ההכנסה אשר נקבעה בשומה האחרונה של מס הכנסה ונתקבלה בביטוח הלאומי או בהתאם להצהרת המבוטח.

פנקס המקדמות של ביטוח לאומי כולל שוברי תשלום כולל מספר אלמנטים:

שובר ריק, אישור למס הכנסה, מידע על הכנסות החייבות בדמי ביטוח, מידע על המעמד הביטוחי במוסד לביטוח לאומי, מידע בנוגע לאופן חישוב דמי הביטוח ועוד.

את מקדמות המס ניתן לשלם בהוראת קבע ובמקרה זה מתקבל מידע בהודעה המחליף את פנקס התשלומים.

עדכון המקדמות במוסד לביטוח לאומי מתבצע ביום בו מתקבלת הצהרת המבוטח על בקשה לשינוי המקדמה.

האחריות לבקשת השינוי חלה על המבוטח כאשר ניתן להגדיל או להקטין את גובה המקדמות פעם ברבעון וארבע פעמים בשנה.

השאר תגובה